top of page

8 barevných odstínů na výběr,  vzájemně se dají míchat
barvy pro fládrování ( 500g hustá pasta ) ředí se pivem

 

Lazurové barvy jsou určeny pro fládrování, napodobování let a charakteristických znaků dřeva.

Jsou určeny pro odbornou veřejnost, vzhledem k nutným znalostem pro nanášení různými

pomůckami na předem připravený podklad s následným lakováním.

 

Imitace dřeva finské břízy

Na bílý nebo žlutobílý podklad se nanese houbou řídká siena přírodní lomená sienou pálenou

a umbrou. Nános se jemně jezevčíkem upraví a složenou tenkou kůží (stačí silonová punčocha)

se vytvoří svity, které se jemně jezevčíkem zahlazují. Do kresby se nanášejí kořínkové partie

ještě za vlhka mořskou houbou s velkými oky. Běžně se však používá pryžových válečků a tiskátek.

Na váleček použijeme sienu pálenou lomenou kaselskou hnědí. Po slabém lakování se provádí lazurování

řídkou hnědí břidlicovou nebo řídkou sienou pálenou lomenou černí.

Lakování se provádí olejovým nebo syntetickým lakem.

 

Imitace mahagonu

Podklad si připravíme oranžový nebo okrový. Nejvíce se napodobuje mahagon rovný (pruhový)

a mahagon pyramida. Temná lazura z kaselské hnědi a vídeňského laku se nanáší do středu

pyramidy. Pracuje se nejprve zhruba jezevčíkem a pak se za vlhka vlhkým svitníkem přibarvují

světla a stíny, aby se docílila největší hloubka dřeva. Jemné přelazurování provádíme kaselskou

hnědí a vídeňským lakem. Při konci lazurování tupujeme jemně na střed, přešleháme strany jemně

napříč růstu dřeva a mírně lazuru zahlazujeme.

 

Napodobení ořechu

Nejvíce se napodobuje ořech kavkazský a francouzský. Jako podklad se používá šedohnědá barva

z tmavého okru a běloby s přidáním černě. Potřebné lazury jsou: siena pálená, čerň, hněď kaselská,

vídeňská lacca, umbra. Žilkovací potřeby mají obsahovat na misce hustší čerň pro kresbu let,

nádobku s řídkou sienou pálenou a druhou s řídkou černí na rozpuštění a lazurování, a nádobu

s vodou. Do řídké sieny pálené, kterou naneseme na připravený podklad nanášíme vybranou houbou

namočenou v černi kresbu let. Kresbu promýváme štětci, nebo brkem řídkou sienou pálenou

a řídkou černí. Po slabém lakování provádíme lazurování řídkou kaselskou hnědí s přidáním

vídeňského laku. Po zaschnutí lakujeme olejovým nebo syntetickým lakem. Dřeva modřínu,

borovice a smrku provádíme gumovými válečky nebo do válečku stočenými gumovými matricemi.

Na připravenou plochu naneseme řídkou lazuru mořskou houbou. Válečkem vytřeme mírně

zvlněným tahem. Kresbu let, postraní rovná léta provedeme vytahovačem (plochý štětec).

Po přelakování pro lepší vzhled lazurujeme a znovu lakujeme.

Použité barvy: siena přírodní (nepálená), siena pálená, vídeňská lacca

 

Imitace dubu

Na připravený podklad (světlý okr) naneseme řídkou sienu nepálenou lomenou sienou pálenou

a černí. Po uhlazení lazury jezevčíkem přešleháme střed plochy, kde provedeme kresbu jádra dubu,

zbylou část ploch stahneme vytahovačem, tak získáme rovná postranní léta, která ještě stahneme

ocelovým hřebenem. Malým plochým štětečkem provádíme ještě do mírně zaschlé lazury kresbu let

shodnou lazurou jako na podklad. Kresbu zahlazujeme jezevčíkem směrem dovnitř jádra dubu.

Po slabém lakování se provede lazurování břidlicovou hnědí a po zaschnutí lakujeme.

 

Lazurová barva pro fládrování

430.00KčCena
    bottom of page